รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล/วิศวกรรมศาสตร์ข้อมูลที่จัดโดยสถาบันฯ สำหรับใช้จัดส่งประกาศนียบัตร

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Contact Person ดวงใจ จิตคงชื่น
Contact Email duangjai.ji@depa.or.th
Objective ภารกิจ: การจัดอบรม
Update Frequency Unit Bi-annually
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage Other
Data Source รายชื่อผู้เข้าอบรม
Data Format XLSX/XLS
Dataset Category ข้อมูลส่วนบุคคล
Right of Usage License not specified
Accessible Condition
Created Date
Last Updated Date
URL
Data Support
Data Collect บุคคล
Data Language Thai
High Value Dataset Non-High Value Dataset
Reference Data Non-Reference Data