ความรู้สึกในการทำงานของทีมท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก Sprint Retrospective

สำหรับใช้ monitor ความรู้สึกในการทำงานของสมาชิกในทีม รวมทั้งให้สมาชิกแต่ละคนได้ประเมินตนเองในด้านสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่อยากจะพัฒนาปรับปรุงต่อไป

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Contact Person พีรดล สามะศิริ
Contact Email peeradon.sa@depa.or.th
Objective ภารกิจ
Update Frequency Unit Month(s)
Update Frequency Interval
Geo Coverage none
Data Source สำรวจข้อมูลในสมาชิกทีมท่องเที่ยว
Data Format XLSX/XLS
Dataset Category ข้อมูลส่วนบุคคล
Right of Usage License not specified
Accessible Condition
Created Date
Last Updated Date
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wyA-ahDQ8ijQ2V1GQzxaiqLezMsswj1i9KXwhqFMbI0/edit#gid=0
Data Support
Data Collect บุคคล
Data Language Thai
High Value Dataset Non-High Value Dataset
Reference Data Non-Reference Data