ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มภายในสำนักงาน

บันทึกการสั่งชานมผ่านระบบสั่งชานมร้านหม่องนี่

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UntPSgUOFUSEVHaJsAqHsp-y18p3O9xHtAITHAVBgc9UNE9HUEJZSTFNVExQSlhKWVpMMk9SVVdWWCQlQCN0PWcu

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Contact Person พีรดล สามะศิริ
Contact Email peeradon.sa@depa.or.th
Objective สำหรับใช้บันทึกข้อมูลการสั่งชานม
Update Frequency Unit Real-Time
Update Frequency Interval
Geo Coverage none
Data Source แบบฟอร์มออนไลน์
Data Format HTML
Dataset Category ข้อมูลส่วนบุคคล
Right of Usage License not specified
Accessible Condition
Created Date 2020-07-14
Last Updated Date 2020-12-08
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtFi_QE8Baa_fRQhOwDdFhxLSkc3ittGRX95hRmkrtc
Data Support
Data Collect ไม่มี
Data Language English
High Value Dataset Non-High Value Dataset
Reference Data Non-Reference Data