ความรู้สึกในการทำงานของทีม MON

ข้อมูลจาก Sprint Retrospective

สำหรับใช้ monitor ความรู้สึกในการทำงานของสมาชิกในทีม รวมทั้งให้สมาชิกแต่ละคนได้ประเมินตนเองในด้านสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่อยากจะพัฒนาปรับปรุงต่อไป

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Contact Person พีรดล สามะศิริ
Contact Email peeradon.sa@depa.or.th Objective
Objective ภารกิจ
Update Frequency Unit Month(s)
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage Unknown
Data Source สำรวจข้อมูลในสมาชิกทีมท่องเที่ยว
Data Format XLSX/XLS
Dataset Category ข้อมูลสาธารณะ
Right of Usage DGA Open Government License
Accessible Condition
Created Date
Last Updated Date
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bm0ikOcS6eCd8_yW-_ZiUlNo1hD931oLLcM4A7g5DHc/edit#gid=1324727379
Data Support
Data Collect ไม่มี
Data Language Thai
High Value Dataset Non-High Value Dataset
Reference Data Non-Reference Data